Bilang pagsuporta sa National Mental Health Week, ibinahagi ni Schools Division Superintendent Edgardo V. Abanil nangangakong isusulong ang kalusugang pangkaisipan at kaginhawaan sa Kagawaran ng Edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa ating mga mag-aaral at guro ng pantay na pagkakataon sa iba’t ibang aktibidad, programa at proyekto ng Kagawaran ng Edukasyon, Dibisyon ng Camiguin.
 
Ikaw, ano ang commitment mo para pahalagahan, isulong, at protektahan ang kalusugang pangkaisipan? 😊